Täiendav eesti keele õpe hooldustöötaja, lapsehoidja ja erakorralise meditsiini tehniku õppekava õpilastele

Ajavahemikus 26.08–25.10.2013 toimus täiendav eesti keele õpe kokku 9-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötaja, lapsehoidja ja erakorralise meditsiini tehniku  õppekava õpilasele. Keeleõppe maht oli 64 akadeemilist tundi.

Keeleõppe eesmärk:

1) aidata eesti keelest erineva emakeelega hooldustöötaja, lapsehoidja ja erakorralise meditsiini tehniku erialade õpilastel toime tulla eestikeelses õpikeskkonnas;

2) aidata õpilastel toime tulla tööalastes toimingutes ja olukordades, et õpilane oskaks eesti keeles suhelda tööandja, töökaaslaste, klientide ja patsientidega;

3) aidata õppijatel eesti keele, kultuuri ja kommete tutvustamise abil paremini kohaneda eestikeelses õpikeskkonnas;

4) arendada eesti keele mõistmise ja rääkimise oskust vähemalt B2-tasemele, kirjutamisoskust vähemalt B1-tasemele ning erialakeelt.

Õpilased külastasid lisaks auditoorsele õppetööle Eesti Vabaõhumuuseumi, osalesid ekskursioonil koolimajas ja tutvusid Tallinna linnaga.

Keeleõppe finantseerimine toimus „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013” raames.