SA Pärnu Haigla, Eesti Õdede Liit

Koostööleping nr 265

SA Pärnu Haigla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Õdede Liidu vahel 19.08.2011.a. sõlmitud koostöölepingu eesmärgiks on Pärnu haigla baasil Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse õppe korraldamine erialast kutseharidust omavatele õdedele 120 EAP ulatuses aastatel 2011-2013.