Rektori tervitus

Hea lugeja!

Elame aastat 2019, uue aasta pidustused on unustatud ja aasta hoo sisse saanud!

Juba sellel nädalal saadame teele lõpetajad Tallinnas ja Kohtla-Järvel, kokku 248 uut tervishoiutöötajat, kes saavad kätte oma lõpudiplomid ja dokumendid. Värsked lõpetajad on saanud lõputööde kaitsmiste ja lõpueksamite pingest välja puhata ning võivad oma saavutuse üle rõõmu tunda. Lõpuaktus on meie pidupäev, kus saame teha oma tööst kokkuvõtteid. Kokkuvõtteid tuleb teha kiiresti, sest juba 4. veebruaril toimub Tallinnas avaaktus, alustavad õed ja erakorralise meditsiini tehnikud. Uued õppijad on väga oodatud, sest tervishoiutöötajad on Eestile suur väärtus!

Alanud aasta on kõrgkoolile eriline, avame õe õppe Saaremaal, aasta lõpus toimub kõrgkooli õppekavade hindamine ja institutsiooni akrediteerimine. Ettevalmistused hindamisteks on juba täies hoos ning see võtab meie ajast hea tüki.

Lisaks alustasime uut avalikkusele suunatud tegevuste sarja "Perepäev", mis toimus esmakordselt 26. jaanuaril ja juba mõtleme järgmisele. Perepäeval jätkus tegevusi ja osalejaid, mida iseloomustasid kohati lausa järjekorrad näiteks tervisenäitajate mõõtmisele või elustamiskoolitusele spetsiaalsel mannekeen-nukul. Tänud korraldajatele ja osalejatele!

Hariduses toimub hetkel uue perioodi visandamine ja ootame uue kõrgharidusseaduse jõustumist. Nii uus visioon ku seadus annab mõtlemisainet ja ülesandeid.

Kuna gripilained rulluvad üle Eesti, siis tuleb olla oma tervise suhtes tähelepanelik ja seda soovitangi. Soovin meile sellel kevadel topelt tarkust, et oskaksime teha Eestile vajalikke otsuseid!

Ülle Ernits
Rektor

Vaata ka: Kõrgkoolist > Rektori veerg