Skip to main content

Ravijuhendite koolitused

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool korraldab Eesti Haigekassa hankekutse raames ravi- ja patsiendijuhendite koolitusi ja koostab videomaterjale

 

Ravijuhendite rakendumine koolituste kaudu ühtlustab sihtrühmade seisukohti ja teadmisi tõenduspõhisest ravist, parendades seeläbi patsientide toimetulekut haigusega ja vähendades võimalike tüsistuste teket. Koolituse läbinud saavad aru vastavas ravijuhendis esitatud ravisoovitustest ning oskavad koolitusel omandatut rakendada igapäevatöös. Koolitatu oskab anda edasi juhendi teavet nii oma kolleegidele kui patsientide pereliikmetele ning teab lisainfo leidmiseks õigeid allikaid.

Ravi- ja patsiendijuhendite põhjal loodud videomaterjalide eesmärk on patsientide teadlikkuse tõstmine vastavate seisundite põhjusest, diagnoosimisest ja ravimeetoditest, parandades seeläbi nende toimetulekut haigusega.

Projekti koolituste ja koolituspäeva videomaterjalide sihtrühmaks on vastavate ravijuhendite valdkondadega seotud tervishoiutöötajad ja teised spetsialistid. Kokku korraldatakse 9 ravijuhendi kohta 11 koolitussarja. Täienduskoolitused on sihtrühmadele tasuta ja nende läbiviimist rahastab Eesti Haigekassa.

Täpsem info täienduskoolituste kohta asub SIIN