RAKENDUSKÕRGKOOLIDE KOOSTÖÖ

Paides 18. mail 2006.a määramata tähtajaks sõlmitud koostöölepingu eesmärgiks on ühendada Eesti Vabariigi rakenduskõrgkoolide potentsiaal, saavutused, teadmised, oskused ja kogemused rakenduskõrghariduse arendamiseks ja hariduspoliitika kujundamiseks Eestis.

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks teevad rakenduskõrgkoolide rektorid koostööd Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kaudu.  

Koostöölepingule kirjutasid alla:
Eesti Infotehnoloogia Kolledz, rektor Kalle Tammemäe
Eesti Mereakadeemia, rektor Jüri Kann
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
Mainori Kõrgkool, rektor Mati Lukas
Sisekaitseakadeemia, rektor Priit Männik
Tallinna Tehnikakõrgkool, rektor Arvi Altmäe
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, rektor Ülle Ernits
Tartu Kõrgem Kunstikool, rektor Vallo Nuust
Tartu Lennukolledz, rektor Villu Mikita
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, rektor Anneli Kannus