Organisatsioonid

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 

European Association for Health Information and Libraries/Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Ühendus. Tõhustab meditsiiniraamatukogude komplekteerimist ja teenindust.