Organisatsioonid

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing 

European Association for Health Information and Libraries/Euroopa Tervishoiuteabe ja Meditsiiniraamatukogude Ühendus. Tõhustab meditsiiniraamatukogude komplekteerimist ja teenindust, korraldab  täiendusõpet ning arendab Ida- ja Kesk-Euroopa meditsiiniraamatukogude tööd.