Oluline info!

 • SAIS

Kontrollige, kas sisestasite oma kontaktandmed korrektselt. Kui avaldus jääb staatusesse "Ülevaatamisel", tuleb vajalikud dokumendid esitada kõrgkoolis kohapeal: magistriõpe 10.-28. juuni (kell 10-16) ja rakenduskõrgharidusõpe 25.-28. juuni (kell 10-16). Vastuvõtutöötaja lisab staatuses "Ülevaatamisel" olevatele avaldustele kommentaari, mis Teie avalduselt puudu on. Enne vastuvõtukatsele/-vestlusele tulekut kontrollige oma SAISi avalduselt üle nii oma vestlusaeg kui ruum.

 • Eesti keele oskus

Kandidaadil, kes ei ole varasemalt omandanud haridust eesti keeles ega oma eesti keele B2-taseme tunnistust, tuleb osaleda eesti keele hindamisel kõrgkoolis kohapeal. Eesti keele hindamine toimub ajavahemikul 08.-29. august.
Kui Teil on küsimusi eesti keele hindamise kohta, pöörduge elukestva õppe keskuse juhataja ja keeleõppe õppejõud-lektor Siret Piirsalu poole - siret.piirsalu@ttk.ee, tel. 6711726.

 • Dokumentide vastuvõtt kõrgkoolis kohapeal

Dokumente on võimalik esitada nii TallinnasKohtla-Järvel kui Kuressaare haiglas.

Magistriõpe: Tallinnas 10.-28. juuni (kell 10-16)
RakenduskõrgharidusõpeTallinnas ja Kohtla-Järvel 25.-28.juuni (kell 10-16); NB! Kuressaares ühel päeval, 25. juuni (kell 10-16)

Kui Teil on küsimusi dokumentide vastuvõtu kohta Kohtla-Järvel, pöörduge Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär Ulvi Jõesaare poole - ulvi.joesaar@ttk.ee, tel 6711780. 
Vastuvõtuvestlused toimuvad Tallinnas, õppetöö toimub olenevalt õppekavast kas Tallinnas, Kohtla-Järvel või Kuressaares.

 • Vastuvõtutesti sooritamine

Pange tähele, et kõik kandidaadid, kes kandideerivad rakenduskõrgaridusõppesse, peavad sooritama vastuvõtutesti hiljemalt 28. juunil 2019. Viimane testi avamise hetk on 28. juuni kell 23.15. Soovitame testi teha süle- või lauaarvutis (mitte telefonis ega tahvelarvutis). Loe lisainfot vastuvõtutesti kohta SIIT!
Vestlusele pääsete siis, kui olete keskmisest hindest (max 5 punkti) ja vastuvõtutestist (max 20 punkti) kokku kogunud vähemalt 16 punkti.

 • Tunniplaan

Kui Teil on küsimusi tunniplaani või õppegraafikute kohta, pöörduge kõrgkooli õppetööjuhi Kristiina Puura poole - kristiina.puura@ttk.ee, tel 6 711 760.

 • Tasuta/tasuline õppimine

Õppimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis magistri- ja rakenduskõrgharidusõppes täiskoormusel on tasuta. Õppimine on tasuline vaid juhul, kui olete samalt õppekavalt viimase kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ning soovite õpingutega uuesti alustada.

 • Immatrikuleerimine

Immatrikuleerimine tähendab sissesaanud kandidaadi arvestamist kõrgkooli õppurite nimekirja. 23.08.2019 immatrikuleeritakse kandidaadid, kes on pingerea alusel saanud õppekoha ning õigeaegselt oma õppimatulekut SAISis kinnitanud. Immatrikuleerimiseks ei ole vajalik kandidaadil kõrgkooli kohapeale tulla.

 • Irene Kollo

  Irene Kollo

  Vastuvõtuspetsialist

  • irene.kollo@ttk.ee
  • 671 1734
  • 102