Kuidas kuulsid meie kõrgkoolist?

Meediast
20% (1804 häält)
Sõpradelt ja tuttavatelt
46% (4106 häält)
Messilt
3% (306 häält)
Kodulehe kaudu
31% (2784 häält)
Kokku: 9000 häält
Eesti keel