Kutseõppe vastuvõtuvestlused

2019/20 õppeaastaks on vastuvõtt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe õppekavadele lõppenud. Nii kõrgkooli Tallinna õppehoones kui ka Kohtla-Järve struktuuriüksuses toimuvad 12.-14 augustini vastuvõtuvestlused ja -katsed. Soovime kõigile kandideerijatele edu!