Tallinna koolihoone

  • TTK riskianalüüs (2007)
  • TTK riskianalüüs (2009), Lisa fotod
  • TTK riskianalüüs (2013)
  • Tulekahju korral tegutsemise plaan