Koosseis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu koosseis

Kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 26.01.2010. a käskkirjaga nr 63
(muudetud: 28.09.11. a nr 708; 13.12.13. a  nr 558; 23.03.15. a nr 107; 19.12.16. a nr 328 ja 31.10.18 nr 1.1-2/18/380)

Tõnis Allik  AS Medicum juhatuse esimees
Ülle Rohi ​ AS Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht, juhatuse liige
Elina Haavisto

University on Turku, Department of Nursing Science, Professor;
Helsinki Metropolia University on Applied Sciences, Principal lecturer

Ivi Lillepuu Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert
Kalju Meigas Tallinna Tehnikaülikooli professor, biomeditsiinitehnika keskuse juhataja
Urmas Sule Pärnu Haigla SA  juhatuse esimees ja Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees
Ester Öpik Terviseameti kriisireguleerimise nõunik
Heli Paluste Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht
Merike Sisask Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor 
Agris Peedu SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees.

 

Nõunike kogu esimees on Tõnis Allik ja aseesimees Ülle Rohi (volitustega kuni 04.2021).

Nõunike kogu liikmete arv ning nende volituste kestus ja nõunike kogu töökord