Kvaliteeditööst kõrgkoolis

Kõrgkooli eesmärgiks on rakendada kvaliteedijuhtimise süsteem, mis toetab kõrgkooli tegevuse tulemuslikkust ja seeläbi suureneb kõrgkooli liikmeskonna, vilistlaste ja klientide rahulolu.

Kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse ning mõõtmistulemusi arvestatakse.

Kvaliteedikindlustamise süsteemi arendatakse koostöös Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) liikmeskoolidega. Selleks loodi 2005. aastal deklaratsiooni „Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustamise süsteemi arendamine“  alusel RKRNi kvaliteeditöörühm, mis töötab välja kvaliteedikindlustamise lepped liikmeskoolide vahel. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on RKRNi liige ja kvaliteeditöörühmas esindab kõrgkooli jaanuarist 2009. a Piret Tamme. 
Lisaks  võib RKRNist lugeda rakenduskõrgkoolide infoportaalis http://www.rkrn.ee/

Alates 2007. aasta sügisest tegutseb Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteeditöörühm, mis rakendab  RKRNi kvaliteedileppeid kõrgkoolis, arendab kvaliteedikindlustamissüsteemi ning koostab kvaliteedikäsiraamatu õppetegevuse kvaliteedi juhtimise alustest. Kvaliteeditöörühma juht jaanuarist 2009. a on Piret Tamme.