Kvaliteeditöörühma koosseis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühm on kinnitatud rektori 23.07.2015. a käskkirjaga nr 2-1/14-1 alljärgnevas koosseisus:

 1. rektor Ülle Ernits
 2. õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa
 3. farmatseudi õppekava õppejõud-assistent Helve Kirm
 4. elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe koordinaator-õpetaja Siret Piirsalu
 5. Kohtla-Järve str.üksuse õppejõud-assistent, õppetöö koordinaator Olesja Zeel
 6. optometristi õppekava õppejõud-õpetaja Merle Väljari
 7. tegevusterapeudi õppekava juht, õppejõud-lektor Hanna-Maria Põldma
 8. õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja Mai Kuum
 9. õppeosakonna juhataja Jaana Sepp
 10. õppeosakonna õppekvaliteedijuht Kristiina Pullerits
 11. tervishariduse keskuse juhataja-lektor Silja Mets-Oja
 12. kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme
 13. üliõpilas- ja õpilasesinduse liige Katarina Polovintšuk

 "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma töökord" punkti 3.2 kohaselt kinnitati kvaliteeditöörühma liikmed rektori käskkirjaga kolmeks õppeaastaks.