Koostöö MTÜ Vaikuse Lapsed

Koostöö MTÜ Vaikuse lapsed

27. november 2015 a. nr 1-12/21

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, aadressiga Kännu 67, Tallinn 13418, mida esindab pöhimääruse alusel kõrgkooli rektor Ülle Ernits ja MTÜ Vaikuse Lapsed (registrikood 80302347, aadress Risti kirikuaed, Harju-Risti, Padise vald, Harjumaa, 76002), mida esindab juhatuse liige Juta Palmeri, keda nimetatakse edaspidi koos POOLED, sõlmivad koostöölepingu alljärgnevas:

 

POOLTE KOOSTÖÖ

MTÜ Vaikuse Lapsed ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool teevad koostööd arengukoostöö- ja teavitusprojektide planeerimisel ja elluviimisel.

 

Leping jõustus selle allkirjastamise hetkest ja on sõlmitud määramata ajaks.