Kohtla-Järve struktuuriüksus

Kohtla-Järve struktuuriüksuse riskianalüüs (2007), Lisa 2, Lisa 4

Kohtla-Järve struktuuriüksuse riskianalüüs (2010)

Kohtla-Järve struktuuriüksuse riskianalüüs (2014)

Ventilatsioonisüsteemi müramõõdistamine

Õhu-uuringute protokoll 2018

Tulekahju korral tegutsemise plaan