Keeleõppe arendamine 2007-2010

                                                             

2010. aasta septembris-oktoobris toimub täiendav eesti keele õpe kutseõppe hooldustöötaja ja erakorralise meditsiini tehniku eriala õpilastele. Programmi raames külastatakse Eesti Tervishoiumuuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi, toimuvad ekskursioonid vanalinnas ja Kadriorus. Keeleõppe eesmärgiks on eesti keele omandamine sellisel tasandil, et õppija on suuteline mõistma ja rääkima vähemalt B2 tasandil ning kirjutama B1 tasandile vastavalt. Keeleõpet rahastatakse Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmist „Keeleõppe arendamine 2007 -2010”.

Keeleõpet koordineerib Piret Tamme