Integratsiooni filmilektoorium 2007-2008

INTEGRATSIOONI FILMILEKTOORIUM
Detsember 2007-detsember 2008

Projekti eesmärgiks on integratsiooni saavutamine läbi vene- ja eestikeelse üliõpilaskonna dispuudi, diskussiooni ja dialoogi kultuuride tasandil filmilektooriumi abil.
Projekti sihtrühmaks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vene. ja eesti keelt emakeelena rääkivad üliõpilased.
Põhilised tegevused, mida kasutatkse eesmärkide saavutamiseks,  on filmilektooriumid, milles toimub identsuse määratlemine läbi kultuuride erinevuste ja samasuste analüüsi.
Projekti läbiviijad:
Raivo Raave - projekti juht
Ene Kotkas - konsultant
Marika Merits - konsultant