Erialase eesti keele õppematerjalide väljatöötamine 09-10.2010

                                         

 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed korraldatud hankekonkursi raames koostasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli keeleõppe õppejõud Ene Kotkas, Anne Illopmägi, Margit Tamberg ja Siret Piirsalu õppematerjali „Erialase eesti keele õppematerjalid turvalisuse ja tervishoiu valdkondade töötajatele ning koolitajate koolitus“ tervishoiutöötajatele.

Eesmärgiks oli koostada tervishoiu valdkonna eesti erialakeele õppekomplekt, mille abil saavad õe ja hooldustöötaja erialal haridust omandavad mitte-eestlastest õppurid ning ka juba oma erialal töötavad spetsialistid õppida eesti keelt 120 tunni ulatuses. Materjal koosneb audio-osast, erialaste tekstide lugemisest ja sõnavara omandamisest, harjutuste täitmisest, erinevatest rollimängudest ja grammatikateemadest. Õppematerjal hakkab olema kättesaadav õppekeskkonnas www.kutsekeel.ee ja on mõeldud kasutamiseks kõigile huvilistele.

Õppematerjalid: 
Erialase eesti keele õppematerjal. Õpetajaraamat.
Erialase eesti keele õppematerjal. Keeleõpik.