Erialase eesti keele õppematerjal hooldustöötajatele (26.12.2011–31.08.2012)

Erialase eesti keele õppematerjal hooldustöötajatele

Leping nr SFTL11127

Vastavalt lepingule Integratsiooni ja Migratsiooni SA-ga Meie Inimesed koostas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool erialase eesti keele õppematerjali hooldustöötajatele ja testis õppematerjali Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse hooldustöötaja õppekava rühmas ajavahemikus 26.12.2011–31.08.2012.

Õppekomplekti eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega hooldustöötaja õppekava õpilastel ja ka juba valdkonnas töötavatel spetsialistidel tööalastes toimingutes ja situatsioonides keeleliselt toime tulla.

Õppekomplekt sisaldab õppematerjali, õpetajaraamatut, väljendite kogu ja kuulamisosa helifaile ning on mõeldud kasutamiseks erialastes keeletundides õpetaja juhendamisel. Õppekomplekti on soovitatav kasutada B1-tasemel õppijatega.

Õppematerjalis on seitse õppetükki, kus keskendutakse nelja osaoskuse – kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele erialaterminoloogia õpetamise abil. Väga suur osatähtsus on väljendite harjutamisel erialastes reaalsetes kõnesituatsioonides. Kogu õppematerjali läbimiseks on kavandatud 60 akadeemilist tundi kontaktõppena. Iga õppetüki lõpus on lühike enesekontrolli test, mille täitmisega saab õppija kontrollida materjali omandamist. Õpetajaraamat sisaldab harjutuste õigeid vastuseid, soovitusi õppematerjali läbimiseks ja kuulamisosa dialoogide tekste. Väljendite kogus on valik materjalis kasutatud sõnu ja väljendeid koos venekeelsete tõlgete ja väljenditega.

Õppematerjali autorid on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli keeleõppe õppejõud-õpetajad Ene Kotkas, Siret Piirsalu ja Kalev Salumets, erialatoimetaja Merike Kravets.

Õppekomplekti koostamiseks kasutasid autorid hooldustöötaja õppekava erialast õppekirjandust.

Õppematerjali testimine toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötaja õppekava rühmas.

Õppematerjal on kõigile huvilistele tutvumiseks ja kasutamiseks aadressil www.kutsekeel.ee.