Eestikeelse õppe laiendamine vene õppekeelega õpperühmadega kutseõppeasutustes

 

Tallinnas Kännu tänava õppehoones alustas õppetööd viis Kohtla-Järve struktuuriüksuse õpilast Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötajate II kursusel, kus igapäevane õppetöö toimub eesti keeles ja ka õppetöö väline suhtlemine on eesti keeles.

Õpe toimub õppijatele nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel ühtse õppekava alusel. Seega, on käsitletavad teemad ja ka mõne aine korral õpetajad mõlemas grupis tuttavad. Selline variant aitab Kohtla-Järve õppijatel paremini kohaneda uue keskkonnaga ja vähendab vastuseisu rääkida eesti keeles.

Võimaldades viiel Kohtla-Järve õppijal osaleda Tallinna grupi töös, loome me tingimused motivatsiooni tekkeks iseseisvalt oma keele oskust parendada ja anname võimaluse suhelda eesti keeles nii õpi- kui tavakeskkonnas.

Lisaks õppetööle anname õppijatele võimaluse sooritada üks osa praktikast - lastehaiguste praktika Tallinna Lastehaiglas. Kuigi patsientide hulgas on palju venekeelt kõnelevaid lapsi, toimub praktika eesti keeles ja praktikajuhendajate abil on võimalik töökeskkonnas parktiseerida eesti keelt.

Õpilasvahetuse eesmärgiks on julgustada vahetusõpilasi rääkima eesti keeles ja tekitama neis huvi iseseisvalt täiendada oma eesti keele oskust õpilasvahetuse lõppedes. Samuti annab õpilasvahetus võimaluse luua uusi kontakte teiste hooldustööd tegevate inimestega. Lisaks õppetööle tutvustame õppijatele Tallinna ja Tallinna lähiümbruse ilusamaid kohti sh külastame ümbruskonna hoolekandeasutusi, korraldame ühe teatrikülastuse ja viime Tallinna grupi õpilaste abiga läbi linna ekskursiooni.