Eesti keelest erineva emakeelega kutseõppurite eesti keele täiendava õppe korraldamine 08.2009–04.2010

                                                                    

KEELEÕPPE ARENDAMINE

EESTI KEELEST ERINEVA EMAKEELEGA KUTSEÕPPURITE EESTI KEELE TÄIENDAVA ÕPPE KORRALDAMINE 08.2009 – 04.2010

Koostööleping nr SFKL09661

Lepingu eesmärgiks on „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010” tegevuse 5.4 elluviimine.

 

Kontaktisikud lepingu raames:
Edydt Johanson, Integratsiooni Sihtasutus
Merike Kravets, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool