Eesti keelest erineva emakeelega kutseõppurite eesti keele täiendav õpe 08-09.2010

EESTI KEELEST ERINEVA EMAKEELEGA KUTSEÕPPURITE EESTI KEELE TÄIENDAV ÕPE
30.08 - 03.09.2010

Eesti keele täiendava õppe eesmärgiks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutsehariduse osakonnas õppivate tulevaste hooldustöötajate eesti keele omandamine sellisel tasandil, et õppija on suuteline mõistma ja rääkima  vähemalt B2 tasandile ning kirjutama B1 tasandile vastavalt.

Sihtgupp: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hooldustöötaja eriala õpilased, kelle emakeel on vene keel. Grupi suurus ca 10 õpilast.

Kontaktisik: Piret Tamme, e-mail: piret tamme@ttk.ee