Eesti keele väljendusoskuse kursuse läbiviimine (20.02.–30.04.2012)

Eesti keele väljendusoskuse kursuse läbiviimine

Leping nr SFTL12026

Vastavalt lepingule Integratsiooni ja Migratsiooni SA-ga Meie Inimesed töötas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool välja ja viis ellu eesti keele väljendusoskuse kursuse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eesti keelest erineva õppekeelega 3. aasta õppuritele ajavahemikus 20.02.–30.04.2012.

Kursus toimus kahes rühmas, üks õpperühm õppis aadressil Tallinn, Kännu 67 ja teine õpperühm kõrgkooli ruumides aadressil Lehe 12, Kohtla-Järve. Keeleõppe maht oli 18 auditoorset kontakttundi ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Keeleõppe eesmärk:

a) pakkuda kõrgkooli 3. õppeaasta üliõpilastele võimalust omandada akadeemiliseks toimetulekuks vajalikul tasemel eesti keele oskust, sh täiendades auditoorses õppetöös saadud teadmisi;

b) arendada erialast ja akadeemilist väljendusoskust akadeemilises keskkonnas toimetulekuks.

Õppetööd viisid läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli keeleõppe õppejõud-õpetajad Ene Kotkas ja Kalev Salumets. Projekti koordineeris keeleõppe koordinaator Siret Piirsalu.