Eesti keele kui teise keele täiendav õpe ja selle korraldus kõrgharidustaseme õppuritele 05.2009-04.2010

KEELEÕPPE ARENDAMINE
Programm nr. 1.1.0400.08-0001

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE TÄIENDAV ÕPE JA SELLE KORRALDUS KÕRGHARIDUSTASEME ÕPPURITELE 28.05.2009 - 30.04.2010
Koostööleping nr. SFKL09290

Integratsiooni Sihtasutuse ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahel sõlmitud eesti keele kui teise keele täiendava õppe lepingu eesmärgiks on eesti keele kui teise keele kursuse väljatöötamine ja elluviimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vene emakeelega üliõpilastele, kes on Eestis pärit ja Eesis keskhariduse omandanud.

Koostöö koordineerimise ja käesoleva lepinguga võetud ülesannete täitmise eest vastutavad:
Ave Osman, Integratsiooni Sihtasutus
Helju Remmel, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool