EDUPROF

Euroopa professionaalide haridus teadmisteühiskonnas
Euroopa projekt EDUPROF

Euroopa projektiga EDUPROF ühinenud Euroopa rakenduskõrgkoolide võrgustiku poolt viiakse läbi uurimus eesmärgiga mõista rakenduskõrgkoolide poolt läbi viidava uurimistegevuse iseloomu ja profiili. Selleks, et saada Euroopa rakenduskõrgkoolide uurimistegevusest ülevaadet, on iga riigi jaoks välja töötatud kaks küsimustikku: üks riigi (partneri) assotsiatsioonide/ühingute  ja teine rakenduskõrgkoolide jaoks.

Uurimusel on järgmised eesmärgid:

  • Saada ülevaade rakenduskõrgkoolide poolt läbi viidava uurimistegevuse iseloomust ja rollist tänapäeva Euroopas.

  • Määrata kindlaks parimad uurimistegevuse teostamise viisid ja professionaalse arenguga seonduvad teemad.  

  • Kaardistada Euroopa rekenduskõrgkoolide poolt rakendusuuringute õppekavasse integreerimise viisid. 

  • Olla kõigi partnerite poolt jagatava ja jätkuüritustel kasutatava  informatsiooni allikaks.  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool osales projekti raames andmete esitamisega rakenduskõrgkoolidele mõeldud küsimustikus.