Atesteerimiskomisjoni koosseis

Rektori 13.03.2019. a käskkirjaga nr 2-1/191/2019 kinnitatud 2019. a atesteerimiskomisjoni koosseis
 
Esimees: Ulvi Kõrgemaa õppeprorektor 671 1716
Sekretär: Agnes Pärnamägi personalispetsialist 671 1714
Liikmed: Mai Kuum õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja 671 1762
  Helve Kirm meditsiinitehnilise hariduse keskuse õppejõud-assistent 671 1725
  Silja Mets-Oja tervishariduse keskuse juhataja, õppejõud-lektor 671 1702
  Kaire Sildver tervishariduse keskuse õppejõud-lektor 671 1709
  Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja 671 1719
  Lilian Ruuben meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja, õppejõud-lektor 671 1721