Atesteerimiskomisjoni koosseis

Rektori 23.04.2020. a käskkirjaga nr 2-1/220/2020 kinnitatud 2020. a atesteerimiskomisjoni koosseis
 
Esimees: Ulvi Kõrgemaa õppeprorektor  
Sekretär: Agnes Pärnamägi personalispetsialist  
Liikmed: Ivi Prits õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja  
  Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja  
  Lilian Ruuben meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja  
  Lily Parm õenduse õppetooli õppejõud-lektor  
  Silja Mets-Oja tervishariduse keskuse juhataja  
  Siret Piirsalu elukestva õppe keskuse juhataja