Õppetegevuse jälgimine

 • 2018/2019 sügissemester
 • 03.09.2018

  Sügissemestri algus

 • 03.09.2018-16.09.2018

  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine

 • 15.09.2018

  Kevadsemestri õppetööalaste liikumiste ja õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg ning üliõpilaste õppekoormuse ja -mahu fikseerimine, sügisel immatrikuleeritud üliõpilaste üleviimine järgmisele kursusele

 • 03.09.2018-20.09.2018

  Õpilaste õppetoetuse taotluste esitamine

 • 20.09.2018

  Üliõpilaste vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtaeg

  Üliõpilaste tulemusstipendiumi taotluste esitamise tähtaeg

 • 16.10.2018

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli aastapäev

 • 05.11.2018-09.11.2018

  Rahvusvaheline nädal

 • 11.2018

  Talvine vastuvõtt

 • 19.12.2018-02.01.2019

  Õppurite puhkus

 • 07.01.2019

  Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubatute käskkirja avalikustamine

   

   

 • 09.01.2019-11.01.2019

  Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg

 • 21.01.2019-24.01.2019

  Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal

 • 25.01.2019

  Vastuvõetute immatrikuleerimise käskkirja avalikustamine

 • 31.01.2019/01.02.2019

  LÕPUAKTUS Kohtla-Järve / Tallinn

 • 03.02.2019

  Sügissemestri lõpp