Õppe-eesmärgiline eriala -ja kultuuriekskursioon Eesti tervishoiu muuseumi 11.2009-06.2010

Õppe-eesmärgiline eriala -ja kultuuriekskursioon Eesti Tervishoiu Muuseumi
november 2009 - juuni 2010

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahel 21.01.2010 sõlmitud teenuslepingu nr SFKL091253 aluseks on Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2007-2010” ning eesmärgiks on tudengite reaalse kokkupuute organiseerimine eesti meditsiinikultuuri, selle vaimsete ja esemeliste väärtustega ning tutvuda kõige sellega, mida muuseumil on laiale avalikkusele pakkuda.

Projekti meeskond Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis:
Anne Illopmägi
Kalev Salumets