Õe õppekava õppurite eesti keele praktika keelekeskkonnas 11.2011-03.2012

                                           

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse õe õppekava  viie õppuri eesti keele praktika läbiviimine

Leping nr SFTL11092

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed tellimusel osutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool oma Kohtla-Järve struktuuriüksuse õe õppekava viie õppuri eesti keele praktika läbiviimine keelekeskkonnas Tallinnas kõrgkooli baasil mahus 14 päeva väljatöötamise ja elluviimise koordineerimise teenuse ajavahemikul 14.11.2011-31.03.2012.

Keelepraktika eesmärk:
1) pakkuda kõrgkooli üliõpilastele võimalust arendada eesti keele osaoskust erialaainete läbimise kaudu eestikeelses keelekeskkonnas;
2) laiendada erialase sõnavara ja terminoloogiaomandamist ja kinnistamist;
3) arendada keeleist ja kommunikatiivset pädevust ja seeläbi kutsealast pädevust.

Keelepraktika ajal toetavad õppureid 5 mentor-üliõpilast. Õppetöö vormiks on loengud ja praktilised tegevused, lisaks toimuvad arutelud mentor-üliõpilastega keelelise toe saamiseks ning õppekäigud muuseumidesse ja näitustele.