Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ajaloost

Alates 1800. aastast on Tallinnas lühemate perioodidena tegutsenud mitmed tervishoiukoolid. Toimusid meditsiinikursused, kus valmistati ette ämmaemandaid, õdesid ja arstiabisid peamiselt sõjaväe tarbeks. Järjepidev tervishoiualade koolitus sai alguse 1940. aastast, kui avati Õdede Kool. 1942. aastal liideti sellele Velskrite Kool ja õppeasutus hakkas kandma Tallinna Meditsiinilise Keskkooli nime. Sõja ajal evakueeriti kool Tambovisse, Venemaale. Pärast sõda 1944. aastal jätkati regulaarset õppetööd Tallinna erinevates haiglates ja koolides. Lisaks oli 1966. aastani koolil osakond Kohtla Järvel, mis seejärel sai iseseisvaks meditsiinikooliks.
1970. aastal valmis üliõpilaskodu väljastpoolt Tallinna õppimaasuvate õppijate majutamiseks. 1977. aasta sügiseks valmis oma koolihoone Kännu tänaval, mis parandas oluliselt õppimise tingimusi. Sisustati nõuetele vastavad kabinetid ja laboratooriumid, alustati tervishoiualade õppimist toetava raamatukogu rajamist.
Kooli tegutsemise aastate jooksul on lühemate ja pikemate perioodidena koolitatud vastavalt tervishoiusüsteemi vajadustele neljateistkümne eriala spetsialiste põhihariduse ja keskhariduse baasil. Alates 1992. aastast võetakse kooli vastu ainult keskhariduse baasil õppijaid ja 1996. aastast alustati järk-järgulist üleminekut kõrgharidusele.
2005. aastal sai kool ümberkorralduste tulemusena riigi rakenduskõrgkooli staatuse (Vabariigi Valitsuse korraldus 28.02.05. nr 118) ja jätkab tegevust Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nime all. 2006. aastal korraldati ümber Kohtla-Järve Meditsiinikool taas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksuseks. 

 

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (endise Tallinna Meditsiinikooli) juhid läbi aegade:

 

1. Hans Viinapuu 1940 - 1941
2. Sinaida Saar 1941 (juuli-august)
3. Elmar Jakobson 1941 - 1942
4. Voldemar Saulin 1943 - 1944
5. Valentin Savi 1944
6. Valter Pärtelpoeg 1944 - 1945
7. Voldemar Saulin 1945 - 1946
8. Justin Norman 1946 - 1950
9. Peeter Kukk 1950 - 1959
10. Uno Meikas 1959 - 1960
11. Niina Tihase 1960 - 1965
12. Argo Rooks 1965 - 1968
13. Alfred Raamat 1968 - 1980
14. Hella Tomson 1980 - 1981
15. Pavel Petruhhin 1981 - 1982
16. Arkadi Michelson 1982 - 1995
17. Raimond Lihtmaa 1995 - 2001
18. Ülle Ernits 2001 -

 

 

 

  Tallinna Meditsiinilisest Keskkoolist Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliks kujunemine läbi aastate

  • OTSING
  • MENÜÜ

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ajaloost

Alates 1800. aastast on Tallinnas lühemate perioodidena tegutsenud mitmed tervishoiukoolid. Toimusid meditsiinikursused, kus valmistati ette ämmaemandaid, õdesid ja arstiabisid peamiselt sõjaväe tarbeks. Järjepidev tervishoiualade koolitus sai alguse 1940. aastast, kui avati Õdede Kool. 1942. aastal liideti sellele Velskrite Kool ja õppeasutus hakkas kandma Tallinna Meditsiinilise Keskkooli nime. Sõja ajal evakueeriti kool Tambovisse, Venemaale. Pärast sõda 1944. aastal jätkati regulaarset õppetööd Tallinna erinevates haiglates ja koolides. Lisaks oli 1966. aastani koolil osakond Kohtla Järvel, mis seejärel sai iseseisvaks meditsiinikooliks.
1970. aastal valmis üliõpilaskodu väljastpoolt Tallinna õppimaasuvate õppijate majutamiseks. 1977. aasta sügiseks valmis oma koolihoone Kännu tänaval, mis parandas oluliselt õppimise tingimusi. Sisustati nõuetele vastavad kabinetid ja laboratooriumid, alustati tervishoiualade õppimist toetava raamatukogu rajamist.
Kooli tegutsemise aastate jooksul on lühemate ja pikemate perioodidena koolitatud vastavalt tervishoiusüsteemi vajadustele neljateistkümne eriala spetsialiste põhihariduse ja keskhariduse baasil. Alates 1992. aastast võetakse kooli vastu ainult keskhariduse baasil õppijaid ja 1996. aastast alustati järk-järgulist üleminekut kõrgharidusele.
2005. aastal sai kool ümberkorralduste tulemusena riigi rakenduskõrgkooli staatuse (Vabariigi Valitsuse korraldus 28.02.05. nr 118) ja jätkab tegevust Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nime all. 2006. aastal korraldati ümber Kohtla-Järve Meditsiinikool taas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksuseks. 

 

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (endise Tallinna Meditsiinikooli) juhid läbi aegade:

 

1. Hans Viinapuu 1940 - 1941
2. Sinaida Saar 1941 (juuli-august)
3. Elmar Jakobson 1941 - 1942
4. Voldemar Saulin 1943 - 1944
5. Valentin Savi 1944
6. Valter Pärtelpoeg 1944 - 1945
7. Voldemar Saulin 1945 - 1946
8. Justin Norman 1946 - 1950
9. Peeter Kukk 1950 - 1959
10. Uno Meikas 1959 - 1960
11. Niina Tihase 1960 - 1965
12. Argo Rooks 1965 - 1968
13. Alfred Raamat 1968 - 1980
14. Hella Tomson 1980 - 1981
15. Pavel Petruhhin 1981 - 1982
16. Arkadi Michelson 1982 - 1995
17. Raimond Lihtmaa 1995 - 2001
18. Ülle Ernits 2001 -

 

 

 

  Tallinna Meditsiinilisest Keskkoolist Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliks kujunemine läbi aastate