Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate tervisekontrolli kord

"Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate tervisekontrolli kord" kinnitati rektori 14.04.2009. a käskkirjaga nr 2-1/39.