Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate töö tulemuslikkuse hindamise alused ja kriteeriumid