Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude ning kutseõppe õpetajate stažeerimise kord