Kvaliteeditöörühma koosseis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühm on kinnitatud rektori 23.07.2015. a käskkirjaga nr 2-1/14-1 alljärgnevas koosseisus:
1. rektor Ülle Ernits,
2. õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa,
3. farmaatsia õppetooli õppejõud-assistent Helve Kirm,
4. haldusjuht Paul Tšižikov,
5. keeleõppe koordinaator-õppejõud-õpetaja Siret Piirsalu,
6. õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja (Kohtla-Järve struktuuriüksuse esindaja) Olesja Zeel,
7. optomeetria õppetooli õppejõud-õpetaja Merle Väljari,
8. tegevusteraapia õppetooli õppejõud-õpetaja Hanna-Maria Põldma,
9. tervisedenduse õppetooli õppejõud-õpetaja Sandra Mägi,
10. õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja Mai Kuum,
11. õppeosakonna juhataja Jaana Sepp,
12. õppeosakonna õppekorralduse spetsialist Kristiina Pullerits,
13. ämmaemanduse õppetooli juhataja-õppejõud Silja Mets-Oja,
14. kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme,
15. üliõpilas- ja õpilasesinduse liige Katarina Polovintšuk.

 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma töökord“ punkti 3.2 kohaselt kinnitati kvaliteeditöörühma liikmed rektori käskkirjaga kolmeks õppeaastaks.