Koosseis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu koosseis

Kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi 26.01.2010. a käskkirjaga nr 63 (muudetud 28.09.2011. a käskkirjaga nr 708; muudetud 13.12.2013. a käskkirjaga nr 558; muudetud 23.03.2015. a käskkirjaga nr 107; muudetud 19.12.2016. a käskkirjaga nr 328)

Tõnis Allik

AS Medicum, juhatuse esimees

Ülle Rohi AS Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht, juhatuse liige
Elina Haavisto

University on Turku, Department of Nursing Science, Professor;                           Helsinki Metropolia University on Applied Sciences, Principal lecturer

Ivi Lillepuu Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert
Kalju Meigas Tallinna Tehnikaülikooli professor, biomeditsiinitehnika keskuse juhataja
Urmas Sule Pärnu Haigla SA  juhatuse esimees ja Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees
Ester Öpik Terviseamet, kriisireguleerimise nõunik
Heli Paluste Sotsiaalministeeriumi, tervishoiuvõrgu juht
Merike Sisask Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi juhatuse liige

 

Nõunike kogu esimees on Tõnis Allik ja aseesimees Ülle Rohi (volitustega kuni 04.2021).

Nõunike kogu liikmete arv ning nende volituste kestus ja nõunike kogu töökord (Haridus- ja teadusministri 10.11.2000. a määrus nr 38; RTL 2000, 117, 1827)