Eetikakomisjoni liikmeskond

Eetikakomisjoni koosseis 2017/2018-2019/2020 õa, kinnitatud rektori 21.09.2018.a käskkirjaga nr 1-4/42/2018.
 

Esimees

Kairi Lenk

külalisõppejõud- assistent   kairi.lenk@ttk.ee
Liige Ene Kotkas õppejõud-õpetaja 6711 726 ene.kotkas@ttk.ee
Liige Kristiina Puura õppetööjuht 6711 760 kristiina.puura@ttk.ee
Liige Marina Kopti õppejõud-assistent 6711 739 marina.kopti@ttk.ee
Liige Kateriina Rannula õppejõud-õpetaja 6711 726 kateriina.rannula@ttk.ee
Liige Tiina Titma külalisõppejõud-lektor 6711 725 tiina.titma@ttk.ee
Liige Diana Sokolova üliõpilane