Atesteerimiskomisjoni koosseis

Rektori 05.03.2018. a käskkirjaga nr 2-1/162/2018 kinnitatud 2018. a atesteerimiskomisjoni koosseis
 

Esimees:

Ulvi Kõrgemaa

õppeprorektor

6711 716

ulvi.korgemaa@ttk.ee

Sekretär:

Agnes Pärnamägi

personalispetsialist

6711 714

agnes.parnamagi@ttk.ee

Liikmed:

Ülle Tamming

meditsiinitehnilise hariduse keskuse õppejõud-õpetaja

6711 724

ylle.tamming@ttk.ee

 

Kristiina Didrik

tervishariduse keskuse õppejõud-assistent

6711 739

kristiina.didrik@ttk.ee

 

Silja Mets-Oja

tervishariduse keskuse juhataja

6711 702

silja.mets-oja@ttk.ee

 

Vootele Tamme

meditsiinitehnilise hariduse keskuse õppejõud-lektor

6711 737

vootele.tamme@ttk.ee

  Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja 6711 719 kristi.puusepp@ttk.ee
  Lilian Ruuben meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja 6711 721 lilian.ruuben@ttk.ee
  Siret Piirsalu elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe koordinaator - õppejõud-õpetaja  6711 726 siret.piirsalu@ttk.ee