Atesteerimiskomisjoni koosseis

Rektori 07.03.2017. a käskkirjaga nr 2-1/24 kinnitatud 2017. a atesteerimiskomisjoni koosseis
 

Esimees

Ulvi Kõrgemaa

õppeprorektor

6711 716

ulvi.korgemaa@ttk.ee

Sekretär

Agnes Pärnamägi

personalispetsialist

6711 714

agnes.parnamagi@ttk.ee

Liige

Mirjam Tüür

õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja

6711 724

mirjam.tuur@ttk.ee

Liige

Kadri Kööp

õenduse õppetooli õppejõud-assistent

6711 739

kadri.kop@ttk.ee

Liige

Heli Kuuse

hambatehniku õppekava juht, õppejõud-lektor

6711 722

heli.kuuse@ttk.ee

Liige

Vootele Tamme

optometristi õppekava juht, õppejõud-lektor

6711 737

vootele.tamme@ttk.ee