Õppimine välisriigis

ÕPPIMINE VAHETUSÜLIÕPILASE JA -ÕPILASENA

Üliõpilane/õpilane võib samaaegselt õppetööga kõrgkoolis või selleks eraldi planeeritud semestri(te)l osaleda õppetöös vahetusüliõpilase/-õpilasena teises Eesti või välisriigi õppeasutuses.
Üheks või mitmeks semestriks teise Eesti või välisriigi õppeasutusse õppima minev kõrgkooli üliõpilane/õpilane peab esitama avalduse vastavalt kõrgkoolis kehtivale korrale (avalduste vormid on kõrgkooli koduleheküljel).
Vahetusüliõpilasena/-õpilasena õppima asumine kooskõlastatakse vastava õppekava juhi/ kutseõppe osakonnaga. Eelnevalt kokkulepitud õpingud kantakse õppesooritusena ÕISi vastavate dokumentide esitamisel, mille õigeaegse esitamise eest vastutab üliõpilane/õpilane.

ÕPPIMINE VÄLISRIIGIS
Kõrgkooli õppuril on erinevaid võimalusi õppimiseks välisriigis erinevate projektide ja programmide raames, näiteks Erasmus+ ja Nordplus.
Huvi korral on vajalik aegsasti täpsustada vastava programmi ja projekti ning vastuvõtva õppeasutuse tingimusi.

Lisainfo:

 • Eve Epner

  Eve Epner

  Välissuhete juht

  • eve.epner@ttk.ee
  • 671 1713
  • 104
 • Sirje Vägi

  Sirje Vägi

  Õppetöö spetsialist

  • sirje.vagi@ttk.ee
  • 671 1766
  • 102